Acasă / Despre habitate

Despre habitate

 Habitate din Parcul Național Cozia şi din situl Natura 2000 ROSCI0046 Cozia


La nivel european au fost elaborate mai multe sisteme de clasificare ale habitatelor, clasificări care
au încercat să cuprindă întreaga diversitate ecosistemică a continentului. Unele sisteme sunt mai
detaliate: CORINE 1991, PALEARCTIC, HABITATS 1996, 1999 şi EUNIS 1997-2005, iar altele mai
sumare, cuprinzând numai acele tipuri de habitate care necesită adoptarea unor măsuri speciale de
conservare: Emerald 2000, Directiva Habitate (după Doniţă & al. 2005) etc.

Deoarece nivelul de detaliere al habitatelor este foarte diferit de la un sistem de clasificare la altul,
în abordarea prezentului Plan de Management s-a folosit menţionarea tipului sau a tipurilor de
habitate prezente, conform clasificării habitatelor din România, după Doniţă şi alţii, 2005 şi
corespondenţa lor cu sistemele de clasificare NATURA 2000 şi PALEARCTIC HABITATS, pe care
le-am considerat ca fiind cele mai relevante. În descrierea generală a acestora sunt incluse şi
asociaţiile vegetale din Parcul Național Cozia, caracteristice pentru unitatea de cartare respectivă.
În vederea separării tipurilor de pădure, s-a folosit drept criteriu de diferenţiere raportul dintre
speciile componente ale stratului arborescent, conform informaţiilor preluate din amenajamentele
silvice. Habitatele din Parcul Național Cozia şi situl Natura 2000 ROSCI0046 Cozia au fost cartate
şi inventariate prin proiectul POS Mediu Axa 4 "Măsuri de conservare a biodiversităţii din Parcul
Național Cozia şi promovarea unor tehnici avansate de vizitare a zonei", în perioada 2012-2013.
Cu acestă ocazie a fost stabilită şi starea lor de conservare.

____________________________________________________________________________________________________________

NOTĂ: Un asterisc* după denumirea habitatului semnifică faptul că acesta este un habitat prioritar
în Anexa I a Directivei Habitate.

____________________________________________________________________________________________________________

Urmare a studiilor de inventariere, evaluare şi cartare a habitatelor efectuate prin proiectul POS
Mediu "Măsuri de conservare a biodiversităţii din Parcul Naţional Cozia şi promovarea unor tehnici
avansate de vizitare a zonei" s-a constatat faptul că habitatul:

3230 - Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane, citat în formularul
standard Natura 2000, nu se regăseşte în Parcul Național Cozia.

În schimb, au mai fost identificate două noi tipuri de habitate prioritare:

40A0* - Tufărişuri subcontinentale peripanonice;

7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion).

Vezi habitatele