Acasă / Habitate / HABITATUL 6430

HABITATUL 6430

Alpine

HABITATUL 6430

CORESPONDENŢE: CLASIFICARE PALEARCTIC HABITATS: 37.7, 37.8 HABITATE DIN ROMÂNIA: R3701, R3702, R3703, R3706, R3707, R3708, R3714

Habitatul 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor până la etajul montan și alpin

Asociații vegetale:

Aconitetum taurici Borza 1934 ex Coldea 1990; Adenostylo - Doronicetum austriaci Horvat 1956; Cirsio waldsteinii - Heracleetum transsivanici Pawl. Ex Wals 1949; Petasitietum kablikiani Szafer et al.1926; Telekio - Petasitetum hybridi (Morariu 1967) Resmeriţă et Raţiu 1974; Telekio - Filipenduletum Coldea 1996; Telekio speciosae - Aruncetum dioici Oroian 1998; Angelico - Cirsietum oleracei Tüxen 1937; Scirpetum sylvatici Ralski 1931em. Schwich 1944; Filipendulo - Geranietum palustris Koch 1926; Chaerophyllo hirsuti - Filipenduletum Nieman et al 1973; Lysimachio vulgaris - Filipenduletum Bal. - Tul. 1978; Chaerophylletum aromatici Neuhäuslova - Novotna et al. 1996; Arunco - Petasitetum albi Br. - Bl. et Sutter 1977; Convolvulo - Eupatorietum cannabini Görs 1974; Convolvulo - Epilobietum hirsuti Hilbig et al. 1972; Aegopodio - Anthriscetum nitidae Kopeckz 1974; Angelico sylvestris - Cirsietum cani Burescu 1998; Cicerbietum alpinae Bolleter 1921.

Deşi este prezent în multe locuri din Parcul Național Cozia, habitatul are un grad ridicat de fragmentare, cu excepţia câtorva zone cu suprafeţe mici în care gradul de fragmentare este scăzut, îndeosebi în zone cu altitudini mai mari.

Statutul de conservare al acestui habitat în Parcul Național Cozia este unul foarte bun.

Suprafaţa acestui habitat în Parcul Național Cozia şi în siturile Natura 2000 este de aproximativ 523 ha.

Galerie foto

  • Aspect general al habitatului 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie, şi din etajul montan până în cel alpin
  • Harta de distribuţie a habitatului 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie, şi din etajul montan până în cel alpin
  • Analiza gradului de fragmentare a habitatului 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie, şi din etajul montan până în cel alpin