Acasă / Noutăți / Ansambluri măsuțe și băncuțe în 3 zone, construcție 2 observatoare mamifere și construcție 2 observatoare păsări

Ansambluri măsuțe și băncuțe în 3 zone, construcție 2 observatoare mamifere și construcție 2 observatoare păsări

În data de 30.09.2020 a fost semnat contractul de servicii de proiectare și execuție aferente activității “B.9. Amenajarea zonelor pentru desfășurarea unor activități de cunoaștere a biodiversității de ecoturism (bird watching și vizualizare carnivore mari, observații specii)” din cadrul proiectului „Măsuri adecvate de management pentru conservarea biodiversității, promovarea culturii tradiționale a comunităților locale și a ecoturismului în Parcul Național Cozia și în siturile Natura 2000 din zona acestuia” COD MySMIS 2014 133327, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific (OS) 4.1 „Creşterea gradului de protecţie conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate, respectiv producție și instalare 100 ansambluri măsuțe și băncuțe în 3 zone, construcție 2 observatoare mamifere și construcție 2 observatoare păsări”.

Până la data de 25.09.2021 s-au realizat integral măsuțele și băncuțele, precum și cele două observatoare de mamifere. De asemenea, a început execuția celui de-al treilea observator,  amplasat în Defileul Oltului.

Valoarea contractului este de 355.318 RON fără TVA.